Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Lesznowola

OBWIESZCZENIE

Zbieranie statystyk

w sprawie zmiany sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek ubojni zwierząt na działce o nr ew. 79/6 we wsi Stefanowo

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-12-07
Data ostatniej zmiany:
2018-12-10

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Zbieranie statystyk

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu magazynowo – usługowo – produkcyjnego wraz z przestrzeniami biurowo - administracyjnymi z towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na części działek ewidencyjnych nr 228, 227/5, 5, 6, 7/2, 8, 9, 10, 11, 12/1, 15, 16, 17, 18, 19, 192, 20, 21/1, 22, 24, 230, 232/3 w m. Zgorzała

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-12-07
Data ostatniej zmiany:
2018-12-07

Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego

Zbieranie statystyk

dot. Budowy południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 na odcinku od węzła Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy do obwodnicy Grójca

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska (ksobolewska)
Data wytworzenia:
2018-12-06
Data publikacji:
2018-12-06
Data ostatniej zmiany:
2018-12-06

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Zbieranie statystyk

​dot. wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi na działce nr ew. 8/5 w m. Zamienie.​

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-12-04
Data ostatniej zmiany:
2018-12-04

Zarządzenie Nr 225/2018 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 29.11.2018 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie powołania Komisji Wyborczej w wyborach do Lesznowolskiej Rady Seniorów

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-11-30
Data ostatniej zmiany:
2018-11-30

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Zbieranie statystyk

dot. wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch hal magazynowych z częściami biurowymi na działce nr ew. 41 w m. Wólka Kosowska

OBWIESZCZENIE

Zbieranie statystyk

dot.pozwolenia wodnoprawnego na likwidację i wykonanie urządzeń wodnych-rowów wraz z przepustami i ciągów drenarskich w ramach zadania pt. "Budowa południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 na odcinku do węzła lotnisko na południowej obwodnicy Warszawy do obwodnicy Grójca odcinek B od węzła Lesznowola do węzła Tarczyn Północ"

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-11-30
Data ostatniej zmiany:
2018-11-30

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Zbieranie statystyk

o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Mroków (rejon działek o nr ew. 32/14, 32/15)

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-11-28
Data ostatniej zmiany:
2018-11-28

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Zbieranie statystyk

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Lesznowola i części obrębu Kolonia Lesznowola, zatwierdzonego uchwałą Nr 672/XLVII/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 sierpnia 2018 r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-11-28
Data ostatniej zmiany:
2018-11-28

OBWIESZCZENIE

Zbieranie statystyk

o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Łazy (rejon al. Krakowskiej)

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-11-28
Data ostatniej zmiany:
2018-11-28

OBWIESZCZENIE

Zbieranie statystyk

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Iwiczna ( teren przy ul. Mleczarskiej )

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-11-23
Data ostatniej zmiany:
2018-11-23

OBWIESZCZENIE

Zbieranie statystyk

dot.udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego tj. rowu przydrożnego, polegającego na wykonaniu przepustu na działce nr 248/4 Kolonia Lesznowola

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-11-20
Data ostatniej zmiany:
2018-11-20

OGŁOSZENIE

Zbieranie statystyk

dot. finansowania zadań oświatowych

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-11-20
Data ostatniej zmiany:
2018-11-20

OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-11-16
Data ostatniej zmiany:
2018-11-16

OBWIESZCZENIE

Zbieranie statystyk

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Lesznowola ( obszar npołożony przy ul. Poprzecznej i ul. Polnej )

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-11-14
Data ostatniej zmiany:
2018-11-14

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-12-13 15:43:12, zmian dokonał(a): gregk

WCAG 2.0 (Level AA)