Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Lesznowola

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY

Zbieranie statystyk

w sprawie ubojni zwierząt na działce 79/6 w Stefanowie

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-03-22
Data ostatniej zmiany:
2018-03-22

OBWIESZCZENIE STAROSTY PIASECZYŃSKIEGO

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska (jczyzewska)
Data wytworzenia:
2018-03-22
Data publikacji:
2018-03-22
Data ostatniej zmiany:
2018-03-22

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Zbieranie statystyk

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dz. nr 92/8 Łoziska

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-03-20
Data ostatniej zmiany:
2018-03-20

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU

Zbieranie statystyk

na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania turystyki i rekreacji turystycznej dla dorosłych osób z terenu Gminy Lesznowola w 2018 r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
gregk
Data wytworzenia:
2018-03-19
Data publikacji:
2018-03-19
Data ostatniej zmiany:
2018-03-19

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Zbieranie statystyk

dot.postępowania w sprawie zmiany sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek ubojni zwierząt - dz. nr 79/6 we wsi Stefanowo

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-03-13
Data ostatniej zmiany:
2018-03-13

Wyniki otwartego konkursu ofert

Zbieranie statystyk

w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Lesznowola w 2018 r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-03-13
Data ostatniej zmiany:
2018-03-13

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Zbieranie statystyk

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Władysławów (rejon ul. Piaszczystej)

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-03-02
Data ostatniej zmiany:
2018-03-02

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Zbieranie statystyk

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Łazy (rejon Alei Krakowskiej)

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-03-02
Data ostatniej zmiany:
2018-03-02

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Zbieranie statystyk

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Warszawianka i Wola Mrokowska (rejon ul. Rejonowej, Brzozowej i Granicznej)

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-03-02
Data ostatniej zmiany:
2018-03-02

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Zbieranie statystyk

o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Wola (rejon ul. Plonowej)

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-02-22
Data ostatniej zmiany:
2018-02-22

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Zbieranie statystyk

o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Łazy (rejon ul. Przyszłości i al. Krakowskiej)

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-02-22
Data ostatniej zmiany:
2018-02-22

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Zbieranie statystyk

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu PGR i Radiostacja Łazy

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-02-22
Data ostatniej zmiany:
2018-02-22

Zarządzenie nr 17/2018 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 08.02.2018 roku

Zbieranie statystyk

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w roku budżetowym 2018 w Gminie Lesznowola.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-02-13
Data ostatniej zmiany:
2018-02-13

Zarządzenie nr 18/2018 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 08.02.2018 r

Zbieranie statystyk

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-02-08
Data ostatniej zmiany:
2018-02-20

INFORMACJA

Zbieranie statystyk

w sprawie wyniku naboru kandydatów organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej w ramach otwartych konkursów ofert na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe w roku budżetowym 2018r. w Gminie Lesznowola.

 


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-03-22 16:17:12, zmian dokonał(a): Jolanta Czyżewska

WCAG 2.0 (Level AA)