Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Lesznowola

INFORMACJA

Zbieranie statystyk

w sprawie oferty Nr 6/2018/MG na zadania publiczne złozonej w dniu 20 września 2018 r. w formie małego grantu przez Amazonki Powiatu Piaseczyńskiego

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-09-21
Data ostatniej zmiany:
2018-09-21

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Zbieranie statystyk

dot. budowy dwóch dróg gminnych w Łazach wraz z budową kanalizacji deszczowej, budową oświetlenia ulicznego oraz rozbiórką i budową słupa linii napowietrznej nN

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-09-20
Data ostatniej zmiany:
2018-09-20

INFORMACJA

Zbieranie statystyk

w sprawie oferty Nr 5/2018/MG na zadania publiczne złożonej 13 września 2018 r. w formie małego grantu przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy Walka Kosów z siedzibą w Kosowie

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-09-18
Data ostatniej zmiany:
2018-09-18

OBWIESZCZENIE wójta Gminy Lesznowola

Zbieranie statystyk

dot. zmiany sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek ubojni zwierząt we wsi Stefanowo

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-09-17
Data ostatniej zmiany:
2018-09-17

Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego

Zbieranie statystyk

dot. budowy Południowego Wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S7 na odcinku od węzła Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy do obwodnicy Grójca odcinek B od węzła Lesznowola do węzła Tarczyn Północ. Zadanie 1 km

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-09-14
Data ostatniej zmiany:
2018-09-14

Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego

Zbieranie statystyk

dot. budowy Południowego Wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S7 na odcinku od węzła Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy do obwodnicy Grójca odcinek B od węzła Lesznowola do węzła Tarczyn Północ. Zadanie 2 km

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska (ksobolewska)
Data wytworzenia:
2018-09-14
Data publikacji:
2018-09-14
Data ostatniej zmiany:
2018-09-14

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Zbieranie statystyk

dot. rozbudowy ul. Kieleckiej w m. Nowa Iwiczna, Stara Iwiczna i Nowa Wola

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-09-13
Data ostatniej zmiany:
2018-09-13

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Zbieranie statystyk

dot. budowy ośmiu budynków mieszkalnych wielorodzinnych-Zamienie

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-09-13
Data ostatniej zmiany:
2018-09-13

OBWIESZCZENIE

Zbieranie statystyk

dot. pozwolenia wodroprawnego na przebudowę i wykonanie urządzeń wodnych-Wola Mrokowska

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska (ksobolewska)
Data wytworzenia:
2018-09-13
Data publikacji:
2018-09-13
Data ostatniej zmiany:
2018-09-13

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

Zbieranie statystyk

dot. budowy fragmentu łącznicy L01P, dróg dojazdowych, ścieżki rowerowej, poszerzenia pasa dzielącego i pobocza drogi S7

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-09-12
Data ostatniej zmiany:
2018-09-12

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Zbieranie statystyk

dot.przebudowy urządzenia wodnego-stawu w miejscowości Lesznowola na działce nr ewid. 241

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-09-04
Data ostatniej zmiany:
2018-09-04

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania - ul. Dworkowa, Topolowa, Końcowa

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
 
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-09-03
Data ostatniej zmiany:
2018-09-03

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Zbieranie statystyk

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla cz. obrębu Marysin i cz. obrębu Wólka Kosowska (Wólka Kosowska – teren położony przy zbiegu ul. Nadrzecznej i Al. Krakowskiej, Marysin – teren położony przy Al. Krakowskiej)

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-08-30
Data ostatniej zmiany:
2018-08-30

Zarządzenie Nr 149/2018 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 23 sierpnia 2018 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie ustalenia Regulaminu wydawania i użytkowania „Biletu Metropolitalnego - Lesznowolskiej Karty Mieszkańca”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
gregk
Data wytworzenia:
2018-08-24
Data publikacji:
2018-08-24
Data ostatniej zmiany:
2018-08-24

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Zbieranie statystyk

na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Lesznowola, położonych w obrębie KPGO Mysiadło 0020, oznaczonych w ewidencji gruntów: nr 242/9, nr 235/2, nr 242/11 i nr 234/2.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-08-23
Data ostatniej zmiany:
2018-08-23

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-09-24 12:47:16, zmian dokonał(a): gregk

WCAG 2.0 (Level AA)