Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Lesznowola

PROJEKT UCHWAŁY

Zbieranie statystyk

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2018-2033

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-03-02
Data ostatniej zmiany:
2018-03-02

PROJEKT UCHWAŁY

Zbieranie statystyk

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na reok 2018

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska (jczyzewska)
Data wytworzenia:
2018-03-02
Data publikacji:
2018-03-02
Data ostatniej zmiany:
2018-03-02

PROJEKT UCHWAŁY

Zbieranie statystyk

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym gruntu o pow.18m2 , stanowiącego część nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1/250, położonej w obrębie KPGO Mysiadło

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-02-07
Data ostatniej zmiany:
2018-02-07

PROJEKT UCHWAŁY

Zbieranie statystyk

zmieniająca uchwałę Nr 330/XL/2006, w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej miejsc garażowych, położonych w obrębie KPGO Mysiadło

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-02-07
Data ostatniej zmiany:
2018-02-07

PROJEKT UCHWAŁY

Zbieranie statystyk

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Iwiczna, zatwierdzonego uchwałą Nr 261/XXXIV/05 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 września 2005 r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska (ksobolewska)
Data wytworzenia:
2018-02-07
Data publikacji:
2018-02-07
Data ostatniej zmiany:
2018-02-07

PROJEKT UCHWAŁY

Zbieranie statystyk

zmieniająca uchwałę Rady Gminy Lesznowola Nr 325/XXII/2016 z dnia 30 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Łazy (rejon przy ulicy Przyszłości i Alei Krakowskiej)

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-02-07
Data ostatniej zmiany:
2018-02-07

PROJEKT UCHWAŁY

Zbieranie statystyk

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Wilcza Góra (rejon położony przy ul. Żwirowej i ul. Wojska Polskiego)

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-02-07
Data ostatniej zmiany:
2018-02-07

PROJEKT UCHWAŁY

Zbieranie statystyk

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Wola

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-02-07
Data ostatniej zmiany:
2018-02-07

PROJEKT UCHWAŁY

Zbieranie statystyk

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Łazy

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-02-07
Data ostatniej zmiany:
2018-02-07

PROJEKT UCHWAŁY

Zbieranie statystyk

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Lesznowola prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 46/2, udziału w wielkości 1/4 w prawie własności do nieruchomości zabudowanej budynkami gospodarczymi oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków    nr 46/36, udziału w wielkości 4342/41508 w prawie własności do nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz budynkami gospodarczymi wraz z prawem własności do lokalu mieszkalnego nr 1 oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 46/37, udziału w wielkości 669/10962 w prawie własności do nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym    wraz z prawem własności do lokalu mieszkalnego nr 11 oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 44/59, udziału w wielkości 5284/20955 w prawie własności do nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym wraz z prawem własności do lokalu mieszkalnego nr 4 oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 48/29, udziału w wielkości 3/10 w prawie własności do nieruchomości zabudowanej budynkami gospodarczymi oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 48/21, udziału w wielkości 5251/20997 w prawie własności do nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym wraz z prawem własności do lokalu mieszkalnego nr 5 oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 48/23, położonych  w obrębie PGR i Radiostacja Łazy, gmina Lesznowola, powiat piaseczyński oraz prawa własności nieruchomości, zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 5/8 oraz zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 5/7położonej w obrębie PGR Lesznowola, gmina Lesznowola, powiat piaseczyński.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-02-07
Data ostatniej zmiany:
2018-02-07

PROJEKT UCHWAŁY

Zbieranie statystyk

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Lesznowola prawa własności niezabudowanych nieruchomości, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 5/10, nr 5/11, nr 7/1 i nr 51, położonych w obrębie PGR Lesznowola, gmina Lesznowola, powiat piaseczyński

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-02-07
Data ostatniej zmiany:
2018-02-07

PROJEKT UCHWAŁY

Zbieranie statystyk

w sprawie przyjęcia Programu „Lesznowolska Karta Seniora”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-02-07
Data ostatniej zmiany:
2018-02-07

PROJEKT UCHWAŁY

Zbieranie statystyk

w sprawie zmiany Statutu Gminy Lesznowola

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-02-07
Data ostatniej zmiany:
2018-02-07

PROJEKT UCHWAŁY

Zbieranie statystyk

w sprawie powołania Lesznowolskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-02-07
Data ostatniej zmiany:
2018-02-07

PROJEKT UCHWAŁY

Zbieranie statystyk

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Lesznowola na lata 2018-2022

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska (ksobolewska)
Data wytworzenia:
2018-02-07
Data publikacji:
2018-02-07
Data ostatniej zmiany:
2018-02-07

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-03-22 16:17:12, zmian dokonał(a): Jolanta Czyżewska

WCAG 2.0 (Level AA)