Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Lesznowola

Uchwała Nr 645/XLIV/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 maja 2018 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjów oraz przedszkoli i oddziałów przedszkolnych do nowego ustroju szkolnego.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-06-06
Data ostatniej zmiany:
2018-06-06

Uchwała Nr 644/XLIV/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 maja 2018r.

Zbieranie statystyk

w sprawie nadania nazwy drodze - ul. Jana Bandurskiego ps. „Norwid” Wólka Kosowska

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska (ksobolewska)
Data wytworzenia:
2018-06-06
Data publikacji:
2018-06-06
Data ostatniej zmiany:
2018-06-06

Uchwała Nr 643 / XLIV / 2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 maja 2018r.

Zbieranie statystyk

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, stanowiących własność Gminy Lesznowola, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 242/9, nr 242/11, nr 234/2 i nr 235/2, położonych w obrębie KPGO Mysiadło

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-06-06
Data ostatniej zmiany:
2018-06-06

Uchwała Nr 642 / XLIV / 2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 maja 2018r.

Zbieranie statystyk

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie w trybie bezprzetargowym gruntu o pow. 3000m2 stanowiącego część nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 1/274 położonej w obrębie KPGO Mysiadło

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-06-06
Data ostatniej zmiany:
2018-06-06

Uchwała Nr 641/XLIV/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 maja 2018 r.

Zbieranie statystyk

zmieniająca uchwałę Rady Gminy Lesznowola Nr 622/XLIII/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu PGR i Radiostacja Łazy (rejon ul. Ks. Słojewskiego, Sarenki i Teatralnej)

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska (ksobolewska)
Data wytworzenia:
2018-06-06
Data publikacji:
2018-06-06
Data ostatniej zmiany:
2018-06-06

Uchwała Nr 640/XLIV/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 maja 2018 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-06-06
Data ostatniej zmiany:
2018-06-06

Uchwała Nr 639/XLIV/2018 RADY GMINY LESZNOWOLA z dnia 29 maja 2018 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu PGR i Radiostacja Łazy (obszar położony pomiędzy ulicami: Rolną, Produkcyjną, Sarenki na granicy z miejscowością Magdalenka)

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska (ksobolewska)
Data wytworzenia:
2018-06-06
Data publikacji:
2018-06-06
Data ostatniej zmiany:
2018-06-06

Uchwała Nr 638/XLIV/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 maja 2018 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie Lokalnego Programu Osłonowego dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania na jeden z systemów ekologicznych w ramach projektu: „Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Lesznowola”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska (ksobolewska)
Data wytworzenia:
2018-06-06
Data publikacji:
2018-06-06
Data ostatniej zmiany:
2018-06-06

Uchwała Nr 637/XLIV/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 maja 2018 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2018 – 2023, Lesznowolskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Lesznowoli.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-06-06
Data ostatniej zmiany:
2018-06-06

Uchwała Nr 636/XLIV/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 marca 2018r.

Zbieranie statystyk

w sprawie uchylenia uchwały Nr 569/XXXIX/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie powierzenia spółce ,,Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne” Sp. z o.o. zadania własnego Gminy Lesznowola polegającego na budowie, utrzymaniu i udostępnianiu obiektu szkolnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-06-06
Data ostatniej zmiany:
2018-06-06

Uchwała Nr 635/XLIV/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 maja 2018r.

Zbieranie statystyk

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piaseczno w latach 2018-2020

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-06-06
Data ostatniej zmiany:
2018-06-06

Uchwała Nr 634/XLIV/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 maja 2018r.

Zbieranie statystyk

zmieniająca uchwałę w sprawie współdziałania z Samorządem Województwa Mazowieckiego

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-06-06
Data ostatniej zmiany:
2018-06-06

Uchwała Nr 633/XLIV/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 maja 2018r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2018

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-06-06
Data ostatniej zmiany:
2018-06-06

Uchwała Nr 632/XLIV/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 maja 2018r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2018-2033

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-06-06
Data ostatniej zmiany:
2018-06-06

Uchwała Nr 631/XLIII/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 24 kwietnia 2018 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie nadania nazwy drodze - ul. Winogronowa - Nowa Wola

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-04-30
Data ostatniej zmiany:
2018-04-30

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-06-18 16:30:09, zmian dokonał(a): Jolanta Czyżewska

WCAG 2.0 (Level AA)