Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Lesznowola

OBWIESZCZENIE

Zbieranie statystyk

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Łazy ( oszar położony przy ul. Wąskiej )

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-11-14
Data ostatniej zmiany:
2018-11-14

OBWIESZCZENIE

Zbieranie statystyk

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Marysin ( obszar położony pomiędzy ulicą Zdrowotną a Żurawinową

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-11-14
Data ostatniej zmiany:
2018-11-14

OGŁOSZENIE

Zbieranie statystyk

Wójt Gminy Lesznowola podaje do publicznej wiadomości listę Kandydatów, którzy złożyli zgłoszenia do Lesznowolskiej Rady Seniorów

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-11-14
Data ostatniej zmiany:
2018-11-14

OBWIESZCZENIE

Zbieranie statystyk

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Łazy ( obszar połoożony przy ul. Polnej )

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska (jczyzewska)
Data wytworzenia:
2018-11-14
Data publikacji:
2018-11-14
Data ostatniej zmiany:
2018-11-14

OBWIESZCZENIE

Zbieranie statystyk

w sprawie wyborów do Lesznowolskiej Rady Seniorów oraz naboru kandydatów do Komisji Wyborczej

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska (jczyzewska)
Data wytworzenia:
2018-11-14
Data publikacji:
2018-11-14
Data ostatniej zmiany:
2018-11-14

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Zbieranie statystyk

dot.budowy zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi z towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów w m. Zgorzała

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-11-09
Data ostatniej zmiany:
2018-11-09

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Zbieranie statystyk

dot.budowy drogi gminnej łączącej ul. Kuropatwy z ul. Puławską i planowaną ul. Europejską w Mysiadle

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-11-09
Data ostatniej zmiany:
2018-11-09

INFORMACJA

Zbieranie statystyk

w sprawie oferty na zadania publiczne złożonej w dniu 26.10.2018 r. w formie małego grantu przez Fundację Być Bardziej z siedzibą w Warszawie

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-11-07
Data ostatniej zmiany:
2018-11-07

INFORMACJA

Zbieranie statystyk

w sprawie oferty Nr 8/2018/MG na zadania publiczne złożonej w dniu 22 października 2018 r. w formie małego grantu przez Uczniowski Klub Sportowy "Iwiczna"

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-10-31
Data ostatniej zmiany:
2018-10-31

INFORMACJA

Zbieranie statystyk

w sprawie wyników konsultacji projektu rocznego Programu Współpracy Gminy Lesznowola z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-10-30
Data ostatniej zmiany:
2018-10-30

INFORMACJA

Zbieranie statystyk

w sprawie oferty Nr 9/2018/MG na zadania publiczne złożonej w dniu 26 października 2018 r. w formie małego grantu przez Fundację BYĆ BARDZIEJ

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-10-30
Data ostatniej zmiany:
2018-10-30

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Zbieranie statystyk

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Wola (rejon ul. Krasickiego i ul. Postępu)

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-10-30
Data ostatniej zmiany:
2018-10-30

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Zbieranie statystyk

dot. zmiany sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek ubojni zwierząt na działce o nr ew. 79/6 w miejscowości STEFANOWO

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-10-26
Data ostatniej zmiany:
2018-10-26

INFORMACJA

Zbieranie statystyk

w sprawie oferty Nr 8/2018/MG na zadania publiczne złożonej w dniu 22 października 2018 r. w formie małego grantu przez Uczniowski Klub Sportowy "Iwiczna" z siedzibą w Nowej Iwicznej

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-10-24
Data ostatniej zmiany:
2018-10-24

OBWIESZCZENIE

Zbieranie statystyk

dot. budowy ul. Koniecznej i ul. Gąski, budowie kanalizacji deszczowej, przebudowie sieci NN i budowie oświetlenia ulicznego w miejscowości Magdalenka

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-10-24
Data ostatniej zmiany:
2018-10-24

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-12-12 14:33:52, zmian dokonał(a): Karolina Sobolewska

WCAG 2.0 (Level AA)