Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Lesznowola

Zarządzenie Nr 114/2018 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 17.08.2018 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Lesznowola w 2018 r. Wsparcie finansowe organizacji imprezy sportowej pn. "XIII Tataspartakiada 2018"

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska (ksobolewska)
Data wytworzenia:
2018-08-21
Data publikacji:
2018-08-21
Data ostatniej zmiany:
2018-08-21

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Zbieranie statystyk

o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Lesznowola i części obrębu Kolonia Lesznowola (rejon ulicy Okrężnej)

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-08-20
Data ostatniej zmiany:
2018-08-20

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Zbieranie statystyk

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Łazy (rejon Alei Krakowskiej)

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska (ksobolewska)
Data wytworzenia:
2018-08-20
Data publikacji:
2018-08-20
Data ostatniej zmiany:
2018-08-20

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Zbieranie statystyk

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Wilcza Góra (teren pomiędzy ulicami: Jasną, Anielską, Piaszczystą, Jelenią)

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-08-20
Data ostatniej zmiany:
2018-08-20

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Zbieranie statystyk

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Łoziska (dz. nr ew. 25/4)

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-08-20
Data ostatniej zmiany:
2018-08-20

Obwieszczenie Starosty Piaseczyńskiego

Zbieranie statystyk

dot. zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegajacej na budowie ul. Żytniej w miejscowości Lesznowola i Janczewice

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-08-16
Data ostatniej zmiany:
2018-08-16

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Zbieranie statystyk

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla cz. obrębu Nowa Wola (rejon ul. Postępu - działki o nr ew. 476/2, 476/3, 476/4, 477, 478, 479)

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-08-08
Data ostatniej zmiany:
2018-08-08

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Zbieranie statystyk

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla cz. obrębu Lesznowola (rejon ul. Gminnej)

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-08-08
Data ostatniej zmiany:
2018-08-08

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Zbieranie statystyk

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla cz. obrębu Mroków (rejon działek o nr ew. 32/14, 32/15)

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-08-08
Data ostatniej zmiany:
2018-08-08

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Zbieranie statystyk

dot.wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi z towarzyszącą infrastrukturą-Zgorzała

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-08-08
Data ostatniej zmiany:
2018-08-08

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego

Zbieranie statystyk

dot. wyłożenia do publicznego wglądu i rozpoczęciu konsultacji społecznych w ramach Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-08-08
Data ostatniej zmiany:
2018-08-08

Informacja Wójta Gminy Lesznowola

Zbieranie statystyk

dot. budowy ul. Polnej-Wilcza Góra

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-08-08
Data ostatniej zmiany:
2018-08-08

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Grzegorz Krakowski
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-08-03
Data ostatniej zmiany:
2018-08-03

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Grzegorz Krakowski
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-08-03
Data ostatniej zmiany:
2018-08-03

INFORMACJA

Zbieranie statystyk

w sprawie oferty Nr 2/2018/525/RRB/MG na zadania publiczne złożonej w dniu 19 czerwca 2018r. pod tytułem XIV Półkolonie Dobrej Woli złożonej przez Stowarzyszenie Dobra Wola

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska (jczyzewska)
Data wytworzenia:
2018-07-20
Data publikacji:
2018-07-20
Data ostatniej zmiany:
2018-07-20

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-09-24 12:47:16, zmian dokonał(a): gregk

WCAG 2.0 (Level AA)