Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Lesznowola

OGŁOSZENIE

Zbieranie statystyk

W sprawie naboru kandydatów do Komisji Konkursowej

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Grzegorz Krakowski
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-01-22
Data ostatniej zmiany:
2018-01-22

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY

Zbieranie statystyk

w sprawie zmiany sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek ubojni zwierząt na działce o nr. ew. 79/6 we wsi Stefanowo

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-01-12
Data ostatniej zmiany:
2018-01-17

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Zbieranie statystyk

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Lesznowola (rejon pomiędzy ul. Jedności, Oficerską a projektowaną drogą Nr 721)

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-01-10
Data ostatniej zmiany:
2018-01-10

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Zbieranie statystyk

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu PGR i Radiostacja Łazy (dot. dz. o nr ew. 44/95)

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-01-10
Data ostatniej zmiany:
2018-01-10

INFORMACJA

Zbieranie statystyk

w sprawie oferty Nr 1/2018/MG na zadania publiczne XIII Zimowisko Dobrej Woli 2018

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-01-03
Data ostatniej zmiany:
2018-01-03

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Zbieranie statystyk

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia budowlanego polegającego na: budowie sieci gazowej na działce numer ewid. 99/18 w ul. Bankowej, w miejscowości Lesznowola

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-01-03
Data ostatniej zmiany:
2018-01-03

INFORMACJA

Zbieranie statystyk

w sprawie oferty Nr 1/2018/MG na zadaniania publiczne złożoznej w formie małego grantu przez Stowarzyszenie Dobra Wola

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-12-27
Data ostatniej zmiany:
2017-12-27

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY

Zbieranie statystyk

o przystąpieniu do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Lesznowola rejon ul. Gminnej

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-12-15
Data ostatniej zmiany:
2017-12-15

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Zbieranie statystyk

o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Władysławów

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-12-07
Data ostatniej zmiany:
2017-12-07

Ogłoszenie

Zbieranie statystyk

dot. podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli na 2017 r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska (ksobolewska)
Data wytworzenia:
2017-12-04
Data publikacji:
2017-12-04
Data ostatniej zmiany:
2017-12-04

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Zbieranie statystyk

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu KPGO Mysiadło

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-11-29
Data ostatniej zmiany:
2017-11-29

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Zbieranie statystyk

wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63PE na działce o numerze ewid. 99/18 (ul. Bankowa) w miejscowości Lesznowola, gmina Lesznowola

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-11-20
Data ostatniej zmiany:
2017-11-20

INFORMACJA

Zbieranie statystyk

W sprawie oferty Nr 10/2017/MG na zadania publiczne złożonej w dniu 6 listopada 2017 r. o nazwie „REALIZACJA POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH” do Urzędu Gminy Lesznowola przez Uczniowski Klub Sportowy Lolek z siedzibą ul. Słojewskiego 1 , 05-552 Łazy.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
M. Wiśniakowska
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-11-14
Data ostatniej zmiany:
2017-11-14

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Zbieranie statystyk

o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Stara Iwiczna (dz. nr ew. 192/3, 194/4, 194/5, 194/7, 194/9, 194/10, 194/23, 194/24, 229/2, 229/3, 230)

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-11-14
Data ostatniej zmiany:
2017-11-14

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Zbieranie statystyk

o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Mysiadło (teren pomiędzy ul. Kwiatową a ul. Krótką)

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-11-14
Data ostatniej zmiany:
2017-11-14

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-03-22 16:17:12, zmian dokonał(a): Jolanta Czyżewska

WCAG 2.0 (Level AA)