Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Lesznowola

REFERAT DRÓG I MOSTÓW

Zbieranie statystyk

 

Kierownik:  Maria Przygodzka

Pokój nr:  105

Tel. wew.:  145, 107

Tel.bezpośredni:  /22/ 70 89 145; /22/ 70 89 207

 

 

ZADANIA I KOMPETENCJE REFERATU DRÓG I MOSTÓW

 • Nadzorowanie utrzymania czystości dróg, ulic i placów na terenie gminy.

 • Prowadzenie spraw związanych z wykorzystaniem dróg gminnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • Przygotowywanie propozycji modernizacji i utrzymania dróg.

 • Prowadzenie i nadzorowanie przeprowadzanych remontów dróg gminnych.

 • Prowadzenie spraw związanych z oznakowaniem i oświetleniem dróg.

 • Współdziałanie z Lesznowolskim Przedsiębiorstwem Komunalnym, Rejonowym Zakładem Energetycznym i Telekomunikacją Polska S.A. w utrzymaniu i modernizacji obiektów komunalnych.

 • Zlecanie zimowego utrzymania dróg gminnych i ciągów pieszych przyległych do działek gminnych.

 • Wydawanie zezwoleń na umieszczenie reklam w pasach drogowych dróg gminnych.

 • Wydawanie zezwoleń na umieszczenie urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi.

 • Umieszczanie i utrzymanie tabliczek z nazwami ulic i placów.

 • Prowadzenie wykazu dróg gminnych.

 • Prowadzenie wykazu stanu dróg gminnych dla każdej drogi osobno.

 • Wydawanie zezwoleń na prowadzenie robót w pasie drogowym dróg gminnych.

 • Współpraca z zarządcami dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych.

 • Prowadzenie spraw z zakresu komunikacji publicznej.

 • Opracowanie projektu zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

 • Opracowanie projektów umów najmu lokali użytkowych mieszkalnych i niemieszkalnych będących w zasobie komunalnym gminy.

 • Ustalanie propozycji stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej i mieszkalnej lokalu.

 • Podejmowanie czynności mających na celu zapewnienie przestrzegania przez lokatorów porządku domowego.

 • Zarządzanie budynkami stanowiącymi własność gminy oraz prowadzenie książek obiektów gminnych.

 • Podejmowanie czynności związanych z wypowiedzeniem najmu oraz opróżnieniem lokalu.

 • Podejmowanie czynności w sprawach wynajmu lokali użytkowych stanowiących własność gminy na okres 3 lat.

 • Przygotowywanie materiałów do przetargów wg kompetencji.

 • Przygotowywanie uchwał z zakresu zadań realizowanych w referacie.

 • Podpisywanie pod względem merytorycznym dowodów księgowych dotyczących spraw referatu.

 

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego – umieszczenie urządzenia w pasie drogi gminnej

Wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej

Wynajem lokalu użytkowego w drodze przetargu ofertowego

Wynajem lokalu mieszkalnego

Remont budynków komunalnych, planowanie remontów, ustalenie zakresu niezbędnych prac

 

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska (ksobolewska)
Data wytworzenia:
2013-04-23
Data publikacji:
2013-04-23
Data ostatniej zmiany:
2017-09-26

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-12-13 15:43:12, zmian dokonał(a): gregk

WCAG 2.0 (Level AA)