Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Lesznowola

EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Zbieranie statystyk

  

Łucja Jaworska

Pokój nr 107

Tel. wew: 220

Tel. bezpośredni: /22/ 70 89 220

  

EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ -
ZADANIA I KOMPETENCJE

  • Prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej i wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji w oparciu o obowiązujące przepisy.

  • Wydawanie decyzji o wykreśleniu z ewidencji na wniosek zainteresowanego oraz rezygnacji z prowadzenia działalności.

  • Przyjmowanie pisemnych informacji o zawieszeniu działalności przez podmioty gospodarcze.

  • Udzielanie wszelkich informacji o obowiązujących przepisach prawnych, dotyczących zasad prowadzenia działalności gospodarczej.

  • Sporządzanie sprawozdań o stanie ewidencji działalności gospodarczej w układzie branżowym / z podziałem na działalność handlową, produkcyjną i usługową/.

  • Przygotowywanie decyzji zezwalających podmiotom gospodarczym na sprzedaż napojów alkoholowych w oparciu o obowiązujące przepisy.

  • Przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy określających zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.

  • Współpraca z Gminną Komisją Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

  • Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego – taksówkę.

  • Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na zbiórki, zgromadzenia i zabawy publiczne, organizowane na terenie Gminy.

 

  

Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

Wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej

Zmiana we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

 

 

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska (ksobolewska)
Data wytworzenia:
2013-04-23
Data publikacji:
2013-04-23
Data ostatniej zmiany:
2020-01-09

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-01-28 12:04:10, zmian dokonał(a): Karolina Sobolewska

WCAG 2.0 (Level AA)