Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Lesznowola

REALIZACJA BUDŻETU

Zbieranie statystyk

 

Pokój nr: 10

Tel. wew.: 117, 227

Tel.bezpośredni: /22/ 70 89 117; /22/ 70 89 227

 

 
ZADANIA I KOMPETENCJE REFERATU REALIZACJI BUDŻETU

 • Sporządzanie projektu budżetu Gminy.

 • Bieżące realizowanie budżetu gminy oraz informowanie Skarbnika Gminy o przebiegu tej realizacji.

 • Prowadzenie ewidencji wartościowej mienia gminy oraz jego ubezpieczenia.

 • Organizowanie i kontrolowanie prawidłowego obiegu dokumentacji niezbędnej dla rachunkowości.

 • Współdziałanie z organizacjami finansowymi, bankami i urzędami administracji rządowej w zakresie realizacji dochodów / dotacje, subwencje, pożyczki , kredyty/.

 • Rozliczanie inwentaryzacji.

 • Sporządzanie sprawozdań z działalności finansowej i budżetowej.

 • Prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej dochodów i wydatków budżetowych .

 • Sporządzanie projektów zarządzeń Wójta, wnioskowanie projektów uchwał Rady Gminy wg kompetencji.

 • Realizacja funduszu ochrony środowiska, świadczeń socjalnych i innych.

 • Prowadzenie gospodarki kasowej Urzędu i sporządzanie raportów kasowych.

 • Prowadzenie rejestru sprzedaży i zakupów, ewidencji podatku należnego VAT, sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych VAT i wystawianie faktur.

 • Prowadzenie spraw płacowych pracowników Urzędu.

 • Sporządzanie list płac, prowadzenie kart wynagrodzeń.

 • Prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym, ZUS , PZU.

 • Rozliczanie umów - zleceń.

 • Prowadzenie i zabezpieczanie dokumentacji płacowej celem rozliczeń emerytalnych i rentowych.

 • Naliczanie i rozliczanie zasiłków chorobowych, opiekuńczych i macierzyńskich.

 • Kontrola rozliczeń rad sołeckich.

 • Sporządzanie umów na dotacje z niepublicznymi szkołami i przedszkolami oraz ich rozliczanie.

 • Ewidencja i rozliczanie dochodów niepodatkowych.

 • Ewidencja druków ścisłego zarachowania.

 

 

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska (ksobolewska)
Data wytworzenia:
2013-04-24
Data publikacji:
2013-04-24
Data ostatniej zmiany:
2018-01-10

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-01-28 12:04:10, zmian dokonał(a): Karolina Sobolewska

WCAG 2.0 (Level AA)