Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Lesznowola

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Zbieranie statystyk

 

Małgorzata Wiśniakowska

Pokój nr:  3

Tel. wew.: 144

Tel.bezpośredni: /22/ 70 89 144 

 

STANOWISKO DS. WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI - ZADANIA I KOMPETENCJE

 • Prowadzenie wykazu organizacji pożytku publicznego działających na terenie Gminy Lesznowola.

 • Prowadzenie aktywnej polityki w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 • Przygotowywanie projektu uchwały Rady Gminy w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Lesznowola z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

 • Przygotowywanie we współpracy z gminnymi jednostkami organizacyjnymi zgodnie z przepisami prawa konkursów na wykonywanie zadań publicznych.

 • Realizacja zadań publicznych zgodnie z przyjętym rocznym programem współpracy z organizacjami pozarządowymi i ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 • Sporządzanie sprawozdań ze współpracy Gminy Lesznowola z organizacjami pozarządowymi.

 • Bieżąca współpraca z jednostkami o podobnym charakterze w innych instytucjach.

 • Opracowywanie propozycji planów budżetowych w zakresie działania.

 • Wprowadzanie danych z zakresu informacji publicznej do BIP.

 • Przekazywanie informacji właściwemu ministrowi ds. administracji publicznej, informacji o adresie URL utworzonej strony BIP, liczbie odwiedzin przedmiotowej strony, zmianach w treści zamieszczonych informacji na stronie BIP urzędu (nie później niż w ciągu 24 godzin od wprowadzenia tych zmian).
  Prowadzenie dziennika zmian treści informacji publicznych udostępnianych w BIP- oraz prób dokonywania takich zmian przez osoby nieuprawnione.
  Aktualizacja informacji publicznej na stronie Internetu Urzędu Gminy Lesznowola.

 

 

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska (ksobolewska)
Data wytworzenia:
2013-04-24
Data publikacji:
2013-04-24
Data ostatniej zmiany:
2016-01-11

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-01-28 12:04:10, zmian dokonał(a): Karolina Sobolewska

WCAG 2.0 (Level AA)