Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Lesznowola

PROJEKT UCHWAŁY

Zbieranie statystyk

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Lesznowola prawa własności niezabudowanej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 28/7 położonej w obrębie Stefanowo, gmina Lesznowola powiat piaseczyński

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska (jczyzewska)
Data wytworzenia:
2017-11-24
Data publikacji:
2017-11-24
Data ostatniej zmiany:
2017-11-24

PROJEKT UCHWAŁY

Zbieranie statystyk

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piaseczno na 2018-2020

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska (jczyzewska)
Data wytworzenia:
2017-11-24
Data publikacji:
2017-11-24
Data ostatniej zmiany:
2017-11-24

Zarządzenie Nr 151/2017 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 14 listopada 2017 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2018 - 2033 i w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2018

PROJEKT UCHWAŁY

Zbieranie statystyk

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych w Nowej Iwicznej w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Nowej Iwicznej

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-10-20
Data ostatniej zmiany:
2017-10-20

PROJEKT UCHWAŁY

Zbieranie statystyk

w sprawie nadania nazwy drodze

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-10-20
Data ostatniej zmiany:
2017-10-20

PROJEKT UCHWAŁY

Zbieranie statystyk

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Publiczxnych w Mysiadle w ośmioletnią SZkołę Podstawową w Mysiadle

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-10-20
Data ostatniej zmiany:
2017-10-20

PROJEKT UCHWAŁY

Zbieranie statystyk

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych w Mrokowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Mrokowie

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-10-20
Data ostatniej zmiany:
2017-10-20

PROJEKT UCHWAŁY

Zbieranie statystyk

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych w Lesznowoli w Zespół Szkolno-Przedszzkolny uim. Noblistów Polskich w Lesznowoli

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-10-20
Data ostatniej zmiany:
2017-10-20

PROJEKT UCHWAŁY

Zbieranie statystyk

w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Mysiadle

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-10-20
Data ostatniej zmiany:
2017-10-20

PROJEKT UCHWAŁY

Zbieranie statystyk

w sprawie stwierdzewnia przekształceniaZespołu Szkół Publicznych, im. Jana Pawła II w Łazach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-10-20
Data ostatniej zmiany:
2017-10-20

PROJEKT UCHWAŁY

Zbieranie statystyk

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Reguulaminu utrzymania czzystości i porządkuu na terenie Gminy Lesznowola

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-10-20
Data ostatniej zmiany:
2017-10-20

PROJEKT UCHWAŁY

Zbieranie statystyk

w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacji na lata 2018-2033 LPK

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-10-20
Data ostatniej zmiany:
2017-10-20

PROJEKT UCHWAŁY

Zbieranie statystyk

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez nGminę Lesznowola Aneksu do Porozumienia Międzygminnego z miastem Stołecznym Warszawa

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-10-20
Data ostatniej zmiany:
2017-10-20

PROJEKT UCHWAŁY

Zbieranie statystyk

w sprawie uchwalenia miejscowego planuu zagosp. przestrz. dla części obrębu Stara Iwiczna

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-10-20
Data ostatniej zmiany:
2017-10-20

PROJEKT UCHWAŁY

Zbieranie statystyk

w sprawie przystąpienia do sporzadzenia miejusc. planu zagosp. przestrz. gminy Lesznowola dla częsci obrębu Lesznowola

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-10-20
Data ostatniej zmiany:
2017-10-20

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-01-18 11:03:05, zmian dokonał(a): Karolina Sobolewska

WCAG 2.0 (Level AA)