Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Lesznowola

ZARZĄDZENIE Wójta Gminy Lesznowola

Zbieranie statystyk

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-02-18
Data ostatniej zmiany:
2020-02-18

INFORMACJA

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Grzegorz Krakowski
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-02-12
Data ostatniej zmiany:
2020-02-12

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Zbieranie statystyk

dot. budowy drogi gminnej – ul. Polnej w m. Wilcza Góra i Magdalenka.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska (ksobolewska)
Data wytworzenia:
2020-02-06
Data publikacji:
2020-02-06
Data ostatniej zmiany:
2020-02-06

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lesznowola

Zbieranie statystyk

w sprawie przedłużenia terminu zgłaszania uwag i wniosków w postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowej

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska (jczyzewska)
Data wytworzenia:
2020-02-05
Data publikacji:
2020-02-05
Data ostatniej zmiany:
2020-02-05

INFORMACJA

Zbieranie statystyk

w sprawie oferty na zadania publiczne złożonej w formie małego grantu przez Stowarzyszenie Dobra Wola

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-02-04
Data ostatniej zmiany:
2020-02-04

ZARZĄDZENIE Wójta Gminy Lesznowola

Zbieranie statystyk

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lesznowola

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska (jczyzewska)
Data wytworzenia:
2020-02-03
Data publikacji:
2020-02-03
Data ostatniej zmiany:
2020-02-03

INFORMACJA

Zbieranie statystyk

w sprawie oferty na zadania publiczne złożonej o nazwie XV Zimowiska Dobrej Woli 2020.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-01-31
Data ostatniej zmiany:
2020-01-31

Obwieszczenie Wójta Gminy Lesznowola

Zbieranie statystyk

dot.budowy sieci elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia 15kV na działce nr ewid. 12, obręb PGR Lesznowola

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-01-31
Data ostatniej zmiany:
2020-01-31

INFORMACJA

Zbieranie statystyk

w sprawie oferty Nr 1/2020/MG na zadania publiczne złożonej w dniu 23 stycznia 202 r. o nazwie "XV ZIMOWISKA DOBREJ WOLI 2020" do Urzędu Gminy Lesznowola przez Stowarzyszenie Dobra Wola

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-01-31
Data ostatniej zmiany:
2020-01-31

Zarządzenie Nr 13/2020 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 30.01.2020

Zbieranie statystyk

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Lesznowoli w 2020 r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-01-30
Data ostatniej zmiany:
2020-01-30

Obwieszczenie Wójta Gminy Lesznowola

Zbieranie statystyk

o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Magdalenka (obszar położony przy ul. Słonecznej i ul. Lipowej)

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-01-30
Data ostatniej zmiany:
2020-01-30

Obwieszczenie Wójta Gminy Lesznowola

Zbieranie statystyk

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Mroków

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-01-30
Data ostatniej zmiany:
2020-01-30

OGŁOSZENIE

Zbieranie statystyk

w sprawie naboru kandydatów przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-01-28
Data ostatniej zmiany:
2020-01-28

OBWIESZCZENIE Wojta Gminy Raszyn

Zbieranie statystyk

przed wydaniem decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-01-24
Data ostatniej zmiany:
2020-01-24

OBWIESZCZENIE Wojta Gminy Raszyn

Zbieranie statystyk

o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-01-24
Data ostatniej zmiany:
2020-01-24

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-02-18 14:18:49, zmian dokonał(a): Jolanta Czyżewska

WCAG 2.0 (Level AA)