Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Lesznowola

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Zbieranie statystyk

o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Wola (rejon ul. Plonowej)

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-02-22
Data ostatniej zmiany:
2018-02-22

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Zbieranie statystyk

o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Łazy (rejon ul. Przyszłości i al. Krakowskiej)

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-02-22
Data ostatniej zmiany:
2018-02-22

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Zbieranie statystyk

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu PGR i Radiostacja Łazy

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-02-22
Data ostatniej zmiany:
2018-02-22

Zarządzenie nr 17/2018 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 08.02.2018 roku

Zbieranie statystyk

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w roku budżetowym 2018 w Gminie Lesznowola.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-02-13
Data ostatniej zmiany:
2018-02-13

Zarządzenie nr 18/2018 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 08.02.2018 r

Zbieranie statystyk

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-02-08
Data ostatniej zmiany:
2018-02-20

INFORMACJA

Zbieranie statystyk

w sprawie wyniku naboru kandydatów organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej w ramach otwartych konkursów ofert na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe w roku budżetowym 2018r. w Gminie Lesznowola.

 

OGŁOSZENIE

Zbieranie statystyk

W sprawie naboru kandydatów do Komisji Konkursowej

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Grzegorz Krakowski
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-01-22
Data ostatniej zmiany:
2018-01-22

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY

Zbieranie statystyk

w sprawie zmiany sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek ubojni zwierząt na działce o nr. ew. 79/6 we wsi Stefanowo

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-01-12
Data ostatniej zmiany:
2018-01-17

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Zbieranie statystyk

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Lesznowola (rejon pomiędzy ul. Jedności, Oficerską a projektowaną drogą Nr 721)

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-01-10
Data ostatniej zmiany:
2018-01-10

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Zbieranie statystyk

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu PGR i Radiostacja Łazy (dot. dz. o nr ew. 44/95)

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-01-10
Data ostatniej zmiany:
2018-01-10

INFORMACJA

Zbieranie statystyk

w sprawie oferty Nr 1/2018/MG na zadania publiczne XIII Zimowisko Dobrej Woli 2018

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-01-03
Data ostatniej zmiany:
2018-01-03

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Zbieranie statystyk

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia budowlanego polegającego na: budowie sieci gazowej na działce numer ewid. 99/18 w ul. Bankowej, w miejscowości Lesznowola

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-01-03
Data ostatniej zmiany:
2018-01-03

INFORMACJA

Zbieranie statystyk

w sprawie oferty Nr 1/2018/MG na zadaniania publiczne złożoznej w formie małego grantu przez Stowarzyszenie Dobra Wola

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-12-27
Data ostatniej zmiany:
2017-12-27

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY

Zbieranie statystyk

o przystąpieniu do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Lesznowola rejon ul. Gminnej

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-12-15
Data ostatniej zmiany:
2017-12-15

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Zbieranie statystyk

o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Władysławów

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-12-07
Data ostatniej zmiany:
2017-12-07

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-02-23 13:30:50, zmian dokonał(a): Jolanta Czyżewska

WCAG 2.0 (Level AA)