Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Lesznowola

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Zbieranie statystyk

dot.budowy zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi z towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów w m. Zgorzała

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-11-09
Data ostatniej zmiany:
2018-11-09

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Zbieranie statystyk

dot.budowy drogi gminnej łączącej ul. Kuropatwy z ul. Puławską i planowaną ul. Europejską w Mysiadle

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-11-09
Data ostatniej zmiany:
2018-11-09

INFORMACJA

Zbieranie statystyk

w sprawie oferty na zadania publiczne złożonej w dniu 26.10.2018 r. w formie małego grantu przez Fundację Być Bardziej z siedzibą w Warszawie

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-11-07
Data ostatniej zmiany:
2018-11-07

INFORMACJA

Zbieranie statystyk

w sprawie oferty Nr 8/2018/MG na zadania publiczne złożonej w dniu 22 października 2018 r. w formie małego grantu przez Uczniowski Klub Sportowy "Iwiczna"

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-10-31
Data ostatniej zmiany:
2018-10-31

INFORMACJA

Zbieranie statystyk

w sprawie wyników konsultacji projektu rocznego Programu Współpracy Gminy Lesznowola z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-10-30
Data ostatniej zmiany:
2018-10-30

INFORMACJA

Zbieranie statystyk

w sprawie oferty Nr 9/2018/MG na zadania publiczne złożonej w dniu 26 października 2018 r. w formie małego grantu przez Fundację BYĆ BARDZIEJ

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-10-30
Data ostatniej zmiany:
2018-10-30

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Zbieranie statystyk

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Wola (rejon ul. Krasickiego i ul. Postępu)

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-10-30
Data ostatniej zmiany:
2018-10-30

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Zbieranie statystyk

dot. zmiany sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek ubojni zwierząt na działce o nr ew. 79/6 w miejscowości STEFANOWO

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-10-26
Data ostatniej zmiany:
2018-10-26

INFORMACJA

Zbieranie statystyk

w sprawie oferty Nr 8/2018/MG na zadania publiczne złożonej w dniu 22 października 2018 r. w formie małego grantu przez Uczniowski Klub Sportowy "Iwiczna" z siedzibą w Nowej Iwicznej

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-10-24
Data ostatniej zmiany:
2018-10-24

OBWIESZCZENIE

Zbieranie statystyk

dot. budowy ul. Koniecznej i ul. Gąski, budowie kanalizacji deszczowej, przebudowie sieci NN i budowie oświetlenia ulicznego w miejscowości Magdalenka

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-10-24
Data ostatniej zmiany:
2018-10-24

OGŁOSZENIE

Zbieranie statystyk

w sprawie naboru kandydatów do Lesznowolskiej Rady Seniorów

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska (jczyzewska)
Data wytworzenia:
2018-10-22
Data publikacji:
2018-10-22
Data ostatniej zmiany:
2018-10-22

OBWIESZCZENIE

Zbieranie statystyk

dot. budowy ulicy nr 33KDGD, budowie kanalizacji deszczowej, przebudowie sieci NN, budowie oświetlenia ulicznego, usunięcia kolizji w sieci energetycznej i budowie obiektu mostowego w miejscowości Łoziska

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-10-18
Data ostatniej zmiany:
2018-10-18

OBWIESZCZENIE

Zbieranie statystyk

dot. budowy ul. Łącznej i ulicy Górskiego, budowie kanalizacji deszczowej deszczowej, przebudowie sieci NN, budowy oświetlenia ulicznego, usunięciu kolizji w sieci telefonicznej, usunięciu kolizji w sieci energetycznej i budowie mostu na rzece Utrata w miejscowości Wola Mrokowska i Mroków

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-10-18
Data ostatniej zmiany:
2018-10-18

OBWIESZCZENIE

Zbieranie statystyk

dot. budowy dróg gminnych ul. Jaskółki i ul. Gogolińskiej w miejscowości Zgorzała

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-10-16
Data ostatniej zmiany:
2018-10-16

Zarządzenie Nr 182/2018 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 12.10.2018 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu rocznego Programu Współpracy Gminy Lesznowola z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-10-12
Data ostatniej zmiany:
2018-10-12

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-11-09 15:32:56, zmian dokonał(a): gregk

WCAG 2.0 (Level AA)