Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Lesznowola

OGŁOSZENIE

Zbieranie statystyk

dot. zgłaszania kandydatów na członków komisjii otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w roku budżetowym 2019 w Gminie Lesznowola

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-01-15
Data ostatniej zmiany:
2019-01-15

INFORMACJA

Zbieranie statystyk

w sprawie oferty Nr 1/2019/MG na zadania publiczne o nazwie XIV ZIMOWISKO DOBREJ WOLI 2019

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-01-14
Data ostatniej zmiany:
2019-01-14

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

Zbieranie statystyk

dot.wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy nr 33 KDGD w miejscowości Łoziska

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-01-11
Data ostatniej zmiany:
2019-01-11

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

Zbieranie statystyk

dot. budowy ulicy nr 33 KDGD, budowie kanalizacji deszczowej, przebudowie sieci NN, budowie oświetlenia ulicznego w miejscowości Łoziska

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska (ksobolewska)
Data wytworzenia:
2019-01-11
Data publikacji:
2019-01-11
Data ostatniej zmiany:
2019-01-11

Obwieszczenie Starosty Piaseczyńskiego

Zbieranie statystyk

dot. budowy ul. Sadowej w miejscowości Nowa Iwiczna

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-01-10
Data ostatniej zmiany:
2019-01-10

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Zbieranie statystyk

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Iwiczna (obszar położony przy ul. Szkolnej i ul. Krasickiego)

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-01-09
Data ostatniej zmiany:
2019-01-09

Informacja

Zbieranie statystyk

w sprawie stanu powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Lesznowola

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Grzegorz Krakowski
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-01-08
Data ostatniej zmiany:
2019-01-08

Obwieszczenie Starosty Piaseczyńskiego

Zbieranie statystyk

dot.budowy dróg gminnych-ul. 20 KDL i 21 KDL w miejscowości Wólka Kosowska

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-01-08
Data ostatniej zmiany:
2019-01-08

Obwieszczenie Starosty Piaseczyńskiego

Zbieranie statystyk

o wszczęciu postępowania dot. budowy drogi gminnej ul. Cyraneczki na odcinku od ul. Osiedlowej do granicy z gminą Lesznowola

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-01-08
Data ostatniej zmiany:
2019-01-08

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Zbieranie statystyk

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębów: Mysiadło, Zgorzała, Nowa Iwiczna (rejon ul. Kwiatowej, Granicznej, Gogolińskiej)

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-01-07
Data ostatniej zmiany:
2019-01-07

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Zbieranie statystyk

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Wola (obszar położony przy ul. Postępu i ul. Storczykowej)

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska (ksobolewska)
Data wytworzenia:
2019-01-07
Data publikacji:
2019-01-07
Data ostatniej zmiany:
2019-01-07

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Zbieranie statystyk

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Wola i Zgorzała – etap I (obszar położony na zachód od ul. Postępu)

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska (ksobolewska)
Data wytworzenia:
2019-01-07
Data publikacji:
2019-01-07
Data ostatniej zmiany:
2019-01-07

INFORMACJA

Zbieranie statystyk

w sprawie oferty na zadania publiczne złożonej w formie małego grantu przez Stowarzyszenie Dobra Wola z siedzibą w Nowej Iwicznej

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-01-03
Data ostatniej zmiany:
2019-01-03

INFORMACJA WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Zbieranie statystyk

w sprawie budowy ul. Czesława Miłosza w miejscowości Lesznowola

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Grzegorz Krakowski
Data wytworzenia:
2018-12-31
Data publikacji:
2018-12-31
Data ostatniej zmiany:
2018-12-31

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Zbieranie statystyk

dot.budowy zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi z towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na części działek w miejscowości Zgorzała

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-12-27
Data ostatniej zmiany:
2018-12-27

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-01-18 12:28:15, zmian dokonał(a): Karolina Sobolewska

WCAG 2.0 (Level AA)