Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Lesznowola

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Zbieranie statystyk

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Wola Mrokowska (rejon na zachód od Al. Krakowskiej )

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-06-11
Data ostatniej zmiany:
2019-06-11

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Zbieranie statystyk

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Władysławów i części obrębu Wilcza Góra (obszar położony przy ul. Wojska Polskiego, ul. Żwirowej, ul. Zielonej oraz ul. Cichej )

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-06-11
Data ostatniej zmiany:
2019-06-11

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Zbieranie statystyk

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu PAN Jastrzębiec i części obrębu Garbatka

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-06-11
Data ostatniej zmiany:
2019-06-11

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Zbieranie statystyk

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Wola Mrokowska (rejon na wschód od Al. Krakowskiej )

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-06-07
Data ostatniej zmiany:
2019-06-07

INFORMACJA

Zbieranie statystyk

w sprawie oferty Nr 4/2019/MG na zadania publiczne złożonej w dniu 20 maja 2019 r. o nazwie "Piłka nożna moja pasja" do Urzędu Gminy Lesznowola przez KS KRSPORT Iwiczna

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-06-05
Data ostatniej zmiany:
2019-06-05

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Zbieranie statystyk

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla cz. obrębu Łazy i cz. obrębu PGR i Radiostacja Łazy (rejon położony przy Al. Krakowskiej)

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-05-28
Data ostatniej zmiany:
2019-05-28

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Zbieranie statystyk

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla cz. obrębu Łazy (rejon położony przy ul. Wąskiej)

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-05-28
Data ostatniej zmiany:
2019-05-28

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Zbieranie statystyk

o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębów: Mysiadło, Zgorzała, Nowa Iwiczna (rejon ul. Kwiatowej, Granicznej, Gogolińskiej)

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-05-28
Data ostatniej zmiany:
2019-05-28

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Zbieranie statystyk

o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Iwiczna (obszar położony przy ul. Szkolnej i ul. Krasickiego)

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-05-28
Data ostatniej zmiany:
2019-05-28

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Zbieranie statystyk

o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Stara Iwiczna

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska (ksobolewska)
Data wytworzenia:
2019-05-28
Data publikacji:
2019-05-28
Data ostatniej zmiany:
2019-05-28

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Zbieranie statystyk

dot. budowy budynku technicznego NCT dla urządzeń łączności dla potrzeb radiostacji – ORANGE POLSKA S.A. wraz z niezbędną infrastrukturą: techniczną, drogami, parkingami, placami manewrowymi, zbiornikami retencyjnymi, budynkiem portierni oraz częścią biurową dla obsługi obiektu w miejscowości Łazy w gminie Lesznowola na działce nr ew. 32/3.

INFORMACJA

Zbieranie statystyk

w sprawie oferty nr 4/2019/MG na zadania publiczne złożonej w dniu 20 maja 2019 r. w formie małego grantu przez KS KRSPORT Iwiczna

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska (ksobolewska)
Data wytworzenia:
2019-05-24
Data publikacji:
2019-05-24
Data ostatniej zmiany:
2019-05-27

OBWIESZCZENIE

Zbieranie statystyk

dot.pozwolenia wodnoprawnego dz. nr 239/5 Łazy

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska (ksobolewska)
Data wytworzenia:
2019-05-24
Data publikacji:
2019-05-24
Data ostatniej zmiany:
2019-05-24

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RASZYN

Zbieranie statystyk

dot. budowy stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY, nr WAR1208B wraz z wewnętrzną linią zasilającą na działkach nr ew. 172 we wsi Laszczki

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-05-22
Data ostatniej zmiany:
2019-05-22

OBWIESZCZENIE STAROSTY PIASECZYŃSKIEMU

Zbieranie statystyk

dot. budowy ronda w Nowej Iwicznej, Zgorzale i Nowej Woli.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska (ksobolewska)
Data wytworzenia:
2019-05-21
Data publikacji:
2019-05-21
Data ostatniej zmiany:
2019-05-21

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-06-18 09:44:40, zmian dokonał(a): Karolina Sobolewska

WCAG 2.0 (Level AA)