Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Lesznowola

Komisje VII kadencji

Zbieranie statystyk

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Zenon Wójcik

Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej - Wiesława Komorowska

Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej - Jerzy Wiśniewski

Przewodniczący Komisji Polityki Przestrzennej - Michał Otręba

Przewodniczący Komisji Statutowej - Łukasz Grochala

  

Przedmiotem działalności Komisji Rewizyjnej jest kontrola działalności Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy szczególnie pod względem:

    1)  legalności,

    2)  gospodarności,

    3)  rzetelności,

    4)  celowości,

    5)  zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.

SKŁAD: Komisja Rewizyjna

1. Zenon Wójcik - Przewodniczący
2. Wiesława Komorowska – Zastępca Przewodniczącego
3. Sławomir Świtek
4. Piotr Gąsiorowski
5. Michał Otręba
6. Tomasz Filipowicz
      

 Przedmiotem działania Komisji Polityki Gospodarczej są sprawy z zakresu:

   1)  gospodarki gminnej,

   2)  inwestycji gminnych,

   3)  dochodów i wydatków budżetu Gminy.

   4)  przychodów i rozchodów Gminy.

SKŁAD: Komisja Polityki Gospodarczej

1. Wiesława Komorowska - Przewodnicząca
2. Mirosław Wilusz – Zastępca Przewodniczącego
3. Konrad Borowski
4. Marian Ryszard Dusza
5. Justyna Gawęda
6. Łukasz Grochala
7. Krzysztof Klimaszewski
8. Katarzyna Przemyska
9. Marek Sokołowski
10. Jerzy Wiśniewski

 

Przedmiotem działania Komisji Polityki Społecznej są sprawy z zakresu:

   1)  oświaty,  wychowania i sportu,

   2)  pomocy społecznej i wychowania w trzeźwości,

   3)  ochrony zdrowia,

   4)  porządku i bezpieczeństwa publicznego,

   5)  ochrony przeciwpożarowej,

   6)  kultury, rekreacji i wypoczynku.

SKŁAD: Komisja Polityki Społecznej

1. Jerzy Wiśniewski -  Przewodniczący
2. Justyna Gawęda - Zastępca Przewodniczącego
3. Kamil Boguta
4. Łukasz Grochala
5. Marcin Kania
6. Anna Niezabitowska
7. Katarzyna Przemyska
8. Mariusz Socha
9. Sławomir Świtek
10. Janina Tomera

 

Przedmiotem działania Komisji Polityki Przestrzennej, Urbanistyki i Rolnictwa są sprawy z  zakresu:

   1)  ładu przestrzennego i gospodarki terenami,

   2)  polityki rolnej,

   3)  ochrony środowiska.

SKŁAD: Komisja Polityki Przestrzennej, Rolnej i Urbanistyki 

1. Michał Otręba - Przewodniczący
2. Marcin Kania – Zastępca Przewodniczącego
3. Kamil Boguta
4. Konrad Borowski
5. Marian Ryszard Dusza
6. Tomasz Filipowicz
7. Krzysztof Klimaszewski
8. Mariusz Socha
9. Mirosław Wilusz
10. Zenon Wójcik

 

Komisja Statutowa

1. Łukasz Grochala - Przewodniczący
2. Janina Tomera – Zastępca Przewodniczącego
3. Kamil Boguta
4. Piotr Gąsiorowski
5. Wiesława Komorowska
6. Anna Niezabitowska
7. Marek Sokołowski

 

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska (ksobolewska)
Data wytworzenia:
2012-12-12
Data publikacji:
2012-12-12
Data ostatniej zmiany:
2015-01-07

SKŁAD KOMISJI VII KADENCJI

Zbieranie statystyk


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-11-09 15:32:56, zmian dokonał(a): gregk

WCAG 2.0 (Level AA)