Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Lesznowola

PROJEKT UCHWAŁY

Zbieranie statystyk

w sprawie przystąpienia do sporządzenia uchwały określającej na terenie gminy Lesznowola zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Grzegorz Krakowski
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-07-05
Data ostatniej zmiany:
2019-07-05

PROJEKT UCHWAŁY

Zbieranie statystyk

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Zakłady Zamienie

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Grzegorz Krakowski
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-07-05
Data ostatniej zmiany:
2019-07-05

PROJEKT UCHWAŁY

Zbieranie statystyk

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2019-2033

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Grzegorz Krakowski
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-07-05
Data ostatniej zmiany:
2019-07-05

PROJEKT UCHWAŁY

Zbieranie statystyk

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2019

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Grzegorz Krakowski
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-07-05
Data ostatniej zmiany:
2019-07-05

PROJEKT UCHWAŁY

Zbieranie statystyk

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 227/4 o pow. 0,1758 ha, położonej w obrębie Zgorzała w celu zwolnienia Gminy z obowiązku zapłaty odszkodowania

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Grzegorz Krakowski
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-07-05
Data ostatniej zmiany:
2019-07-05

PROJEKT UCHWAŁY

Zbieranie statystyk

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia stawki takiej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Grzegorz Krakowski
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-07-05
Data ostatniej zmiany:
2019-07-05

PROJEKT UCHWAŁY

Zbieranie statystyk

w sprawie przystąpienia do sporządzenia uchwały określającej na terenie gminy Lesznowola zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Grzegorz Krakowski
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-07-05
Data ostatniej zmiany:
2019-07-05

PROJEKT UCHWAŁY

Zbieranie statystyk

zmieniająca uchwałę Rady Gminy Lesznowola Nr 279/XXI/2016 z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Zamienie

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Grzegorz Krakowski
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-07-05
Data ostatniej zmiany:
2019-07-05

PROJEKT UCHWAŁY

Zbieranie statystyk

w sprawie nadania nazwy drodze

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Grzegorz Krakowski
Data wytworzenia:
2019-07-05
Data publikacji:
2019-07-05
Data ostatniej zmiany:
2019-07-05

PROJEKT UCHWAŁY

Zbieranie statystyk

w sprawie nadania nazwy drodze

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Grzegorz Krakowski
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-07-05
Data ostatniej zmiany:
2019-07-05

PROJEKT UCHWAŁY

Zbieranie statystyk

w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników w kadencji 2020 - 2023

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Grzegorz Krakowski
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-07-05
Data ostatniej zmiany:
2019-07-05

PROJEKT UCHWAŁY

Zbieranie statystyk

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Grzegorz Krakowski
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-07-05
Data ostatniej zmiany:
2019-07-05

PROJEKT UCHWAŁY

Zbieranie statystyk

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lesznowola

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Grzegorz Krakowski
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-07-05
Data ostatniej zmiany:
2019-07-05

PROJEKT UCHWAŁY

Zbieranie statystyk

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Lesznowola prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 46/2, udziału w wielkości 1/4 w prawie własności do nieruchomości zabudowanej budynkami gospodarczymi oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 46/36, udziału w wielkości 4342/41508 w prawie własności do nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz budynkami gospodarczymi wraz z prawem własności do lokalu mieszkalnego nr 1 oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 46/37, udziału w wielkości 669/10962 w prawie własności do nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym wraz z prawem własności do lokalu mieszkalnego nr 11 oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 44/59, udziału w wielkości 5284/20955 w prawie własności do nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym wraz z prawem własności do lokalu mieszkalnego nr 4 oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 48/29, udziału w wielkości 3/10 w prawie własności do nieruchomości zabudowanej budynkami gospodarczymi oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 48/21, udziału w wielkości 5251/20997 w prawie własności do nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym wraz z prawem własności do lokalu mieszkalnego nr 5 oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 48/23, położonych w obrębie PGR i Radiostacja Łazy, gmina Lesznowola, powiat piaseczyński oraz prawa własności nieruchomości, zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 5/8 oraz zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 5/7położonej w obrębie PGR Lesznowola, gmina Lesznowola, powiat piaseczyński.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Grzegorz Krakowski
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-07-05
Data ostatniej zmiany:
2019-07-05

PROJEKT UCHWAŁY

Zbieranie statystyk

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Zarządem Powiatu Piaseczyńskiego porozumienia dotyczącego przejęcia w zarządzanie drogi powiatowej nr 2840W (ul. Ułanów/Nadrzeczna) w rejonie skrzyżowania z drogą krajową nr 7 ( Al. Krakowska) w miejscowości Wólka Kosowska, Jabłonowo, Kolonia Warszawska i Stefanowo.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Grzegorz Krakowski
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-07-05
Data ostatniej zmiany:
2019-07-05

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-07-17 15:21:08, zmian dokonał(a): Karolina Sobolewska

WCAG 2.0 (Level AA)