Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Lesznowola

Uchwała Nr 680/XLVII/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 sierpnia 2018r.

Zbieranie statystyk

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Powiatu Piaseczyńskiego w roku 2018

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-08-16
Data ostatniej zmiany:
2018-08-16

Uchwała Nr 679/XLVII/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 sierpnia 2018r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmiany uchwały Nr 608/XLII/2018 Rady Gminy Lesznowola w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Mazowieckiego

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-08-16
Data ostatniej zmiany:
2018-08-16

Uchwała Nr 678 / XLVII / 2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 09 sierpnia 2018r.

Zbieranie statystyk

w sprawie nadania nazwy drodze - ul. Antylopy m.Lesznowola

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-08-16
Data ostatniej zmiany:
2018-08-16

Uchwała Nr 677/XLVII/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 09 sierpnia 2018

Zbieranie statystyk

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Lesznowola miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska (ksobolewska)
Data wytworzenia:
2018-08-16
Data publikacji:
2018-08-16
Data ostatniej zmiany:
2018-08-16

Uchwała Nr 676/XLVII/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 sierpnia 2018 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie uchylenia uchwały Nr 29/IV/2011 Rady Gminy Lesznowola z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Iwiczna

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska (ksobolewska)
Data wytworzenia:
2018-08-16
Data publikacji:
2018-08-16
Data ostatniej zmiany:
2018-08-16

Uchwała Nr 675/XLVII/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 sierpnia 2018 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego w celu pokrycia podwyższonego kapitału zakładowego Lesznowolskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznowoli

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-08-16
Data ostatniej zmiany:
2018-08-16

Uchwała Nr 674/XLVII/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia z dnia 9 sierpnia 2018r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2018

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-08-16
Data ostatniej zmiany:
2018-08-16

Uchwała Nr 673/XLVII/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 sierpnia 2018r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2018-2033

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-08-16
Data ostatniej zmiany:
2018-08-16

Uchwała Nr 672/XLVII/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 sierpnia 2018 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Lesznowola i części obrębu Kolonia Lesznowola

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska (ksobolewska)
Data wytworzenia:
2018-08-16
Data publikacji:
2018-08-16
Data ostatniej zmiany:
2018-08-16

Uchwała Nr 671 / XLVII / 2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 09 sierpnia 2018r.

Zbieranie statystyk

zmieniająca uchwałę Nr 588/XL/2018, w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej miejsc garażowych, położonych w obrębie KPGO Mysiadło

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska (ksobolewska)
Data wytworzenia:
2018-08-16
Data publikacji:
2018-08-16
Data ostatniej zmiany:
2018-08-16

Uchwała Nr 670 / XLVII / 2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 09 sierpnia 2018r.

Zbieranie statystyk

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 188, położonej w obrębie Janczewice

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-08-16
Data ostatniej zmiany:
2018-08-16

Uchwała Nr 669/XLVI/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 11 lipca 2018 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Iwiczna (obszar położony przy ul. Mleczarskiej)

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Grzegorz Krakowski
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-07-13
Data ostatniej zmiany:
2018-07-13

Uchwała Nr 668/XLVI/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 11 lipca 2018 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Lesznowola miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Grzegorz Krakowski
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-07-13
Data ostatniej zmiany:
2018-07-13

Uchwała Nr 667/XLVI/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 11 lipca 2018 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Miastem Stołecznym Warszawa

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Grzegorz Krakowski
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-07-13
Data ostatniej zmiany:
2018-07-13

Uchwała Nr 662/XLVI/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 11 lipca 2018

Zbieranie statystyk

w sprawie aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących w gminie Lesznowola

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Grzegorz Krakowski
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-07-13
Data ostatniej zmiany:
2018-07-13

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-09-24 12:47:16, zmian dokonał(a): gregk

WCAG 2.0 (Level AA)