Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Lesznowola

UCHWAŁA NR 185/XV/2019 RADY GMINY LESZNOWOLA z dnia 21 października 2019 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmiany uchwały Nr 635/XLIV/2018 z dnia 29 maja 2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piaseczno w latach 2018-2020

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-10-25
Data ostatniej zmiany:
2019-10-25

Uchwała Nr 184/XV/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 21 października 2019r.

Zbieranie statystyk

w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-10-25
Data ostatniej zmiany:
2019-10-25

Uchwała Nr 183/XV/ 2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 21 października 2019r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2019-2033

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-10-25
Data ostatniej zmiany:
2019-10-25

Uchwała Nr 182/XV/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 21 października 2019r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2019

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-10-25
Data ostatniej zmiany:
2019-10-25

Uchwała Nr 181/XV/2019 RADY Gminy Lesznowola z dnia 21 października 2019 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-10-25
Data ostatniej zmiany:
2019-10-25

Uchwała Nr 180/XV/2019 GMINY LESZNOWOLA z dnia 21 października 2019 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w drodze bezprzetargowej umowy najmu miejsca o pow. 0,5 m2, zlokalizowanego na dachu budynku przy ul. Błędnej 32 w Zamieniu

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-10-25
Data ostatniej zmiany:
2019-10-25

Uchwała Nr 179/XV/2019 GMINY LESZNOWOLA z dnia 21 października 2019 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w drodze bezprzetargowej umowy najmu lokalu o pow. 310 m2 będącego własnością Gminy Lesznowola, usytuowanego w budynku przy ul. Topolowej 2 w Mysiadle.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-10-25
Data ostatniej zmiany:
2019-10-25

UCHWAŁA NR 178/XV/2019 RADY GMINY LESZNOWOLA z dnia 21 października 2019 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie nadania nazwy drodze- ul. Rajskich Ptaków-Zgorzała

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-10-25
Data ostatniej zmiany:
2019-10-25

Uchwała Nr 177/XV/2019 RADY GMINY LESZNOWOLA z dnia 21 października 2019 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu na części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 8/13, położonej w obrębie Zakłady Zamienie

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska (ksobolewska)
Data wytworzenia:
2019-10-24
Data publikacji:
2019-10-24
Data ostatniej zmiany:
2019-10-25

Uchwała Nr 176/XV/2019 GMINY LESZNOWOLA z dnia 21 października 2019 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Lesznowola prawa własności niezabudowanej nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 169, położonej w obrębie Stefanowo, gmina Lesznowola, powiat piaseczyński.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-10-24
Data ostatniej zmiany:
2019-10-24

Uchwała Nr 175/XV/2019 RADY GMINY LESZNOWOLA z dnia 21 października 2019 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Lesznowola prawa własności niezabudowanej nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 58/7, położonej w obrębie Mroków, gmina Lesznowola, powiat piaseczyński

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-10-24
Data ostatniej zmiany:
2019-10-24

Uchwała Nr 174/XV/2019 RADY GMINY LESZNOWOLA z dnia 21 października 2019 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie prawa własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki ewidencyjne nr 268/1 i nr 268/8, położonej w obrębie Nowa Wola, w celu zwolnienia Gminy z obowiązku zapłaty odszkodowania

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska (ksobolewska)
Data wytworzenia:
2019-10-24
Data publikacji:
2019-10-24
Data ostatniej zmiany:
2019-10-24

Uchwała Nr 173/XV/2019 RADY GMINY LESZNOWOLA z dnia 21 października 2019 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Łazy

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-10-24
Data ostatniej zmiany:
2019-10-24

Uchwała Nr 172/XV/2019 RADY GMINY LESZNOWOLA z dnia 21 października 2019 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Łoziska

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-10-24
Data ostatniej zmiany:
2019-10-24

Uchwała Nr 171/XV/2019 RADY GMINY LESZNOWOLA z dnia 21 października 2019 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębów: Stefanowo, Jabłonowo, Warszawianka

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska (ksobolewska)
Data wytworzenia:
2019-10-24
Data publikacji:
2019-10-24
Data ostatniej zmiany:
2019-10-24

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-11-20 16:10:23, zmian dokonał(a): Karolina Sobolewska

WCAG 2.0 (Level AA)