Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Lesznowola

Obwieszczenie Wójta Gminy Lesznowola

Ikona statystyk

Zawiadomienie o decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na „zmianie przeznaczenia pomieszczenia na funkcję lakierni ciekłej w aktualnie budowanym obiekcie produkcyjnym na działce nr ew. 35 w m. Kolonia Lesznowola

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Weronika Dereń
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-03-05
Data ostatniej zmiany:
2021-03-05

INFORMACJA

Ikona statystyk

o możliwości złożenia wniosku o udzielenie pomocy finansowej Spółkom wodnym

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
M. Wiśniakowska
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-03-05
Data ostatniej zmiany:
2021-03-05

OBWIESZCZENIE STAROSTY PIASECZYŃSKIEGO

Ikona statystyk

w sprawie rozbudowy drogi gminnej - ul. Tukanów gmina Piaseczno, gmina Lesznowola - Etap 1

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Jacek Sulej Inspektor RDM
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2021-03-05
Data publikacji:
2021-03-05
Data ostatniej zmiany:
2021-03-05

Obwieszczenie Wójta Gminy Lesznowola

Ikona statystyk

Zawiadomienie o decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na adaptacji istniejącej hali magazynowej z częścią biurowo – socjalną do potrzeb magazynowania i produkcji rotograwiurowych cylindrów drukarskich na dz. nr ew. 36/2 w m. Kolonia Lesznowola (gmina Lesznowola, powiat piaseczyński)

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Weronika Dereń
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
2021-03-04
Data publikacji:
2021-03-04
Data ostatniej zmiany:
2021-03-04

OGŁOSZENIE

Ikona statystyk

w sprawie naboru kandydatów spośród organizacji pozarządowych na członków komisji otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
M. Wiśniakowska
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
2021-03-02
Data publikacji:
2021-03-02
Data ostatniej zmiany:
2021-03-04

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINA

Ikona statystyk

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego - budowa sieci elektroenergetycznej nN na działce nr ew 4 obr. PGR Lesznowola

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Małgorzata Ficek-Mikołajczak
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2021-02-25
Data publikacji:
2021-02-25
Data ostatniej zmiany:
2021-02-25

OBWIESZCZENIE

Ikona statystyk

w sprawie umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Weronika Dereń
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2021-02-18
Data publikacji:
2021-02-18
Data ostatniej zmiany:
2021-02-18

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Lesznowola (rejon pomiędzy ul. Jedności i ul. Polną)

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Magdalena Pietrzykowska
Informację wprowadził:
Grzegorz Krakowski
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-02-17
Data ostatniej zmiany:
2021-02-17

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINA

Ikona statystyk

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu PAN Jastrzębiec i części obrębu Garbatka

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Olga Sobolewska-Boczula
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska (jczyzewska)
Data wytworzenia:
2021-02-10
Data publikacji:
2021-02-10
Data ostatniej zmiany:
2021-02-10

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINA

Ikona statystyk

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Wola i Zgorzała - etap I

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Olga Sobolewska-Boczula
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2021-02-10
Data publikacji:
2021-02-10
Data ostatniej zmiany:
2021-02-10

Zarządzenie Nr 12 Wójta Gminy Lesznowola

Ikona statystyk

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Jacek Bulak Dyrektor ZOPO
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2021-01-29
Data publikacji:
2021-01-29
Data ostatniej zmiany:
2021-01-29

OBWIESZCZENIE

Ikona statystyk

w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Joanna Piwowarska
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2021-01-28
Data publikacji:
2021-01-28
Data ostatniej zmiany:
2021-01-28

OBWIESZCZENIE

Ikona statystyk

w sprawie zmiany decyzji ZRID dot. budowy dróg 20KDL, 21 KDL w Wólce Kosowskiej

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Jacek Sulej Inspektor RDM
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2021-01-28
Data publikacji:
2021-01-28
Data ostatniej zmiany:
2021-01-28

OBWIESZCZENIE Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii

Ikona statystyk

w sprawie zakończenia postępowania odwoławczego od decyzji Woj. Maz

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Jacek Sulej Inspektor RDM
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska (jczyzewska)
Data wytworzenia:
2021-01-28
Data publikacji:
2021-01-28
Data ostatniej zmiany:
2021-01-28

OGŁOSZENIE

Ikona statystyk

w sprawie wyłożenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Łazy

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Referat RUP
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska (jczyzewska)
Data wytworzenia:
2021-01-12
Data publikacji:
2021-01-12
Data ostatniej zmiany:
2021-01-12

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-03-05 21:01:58, zmian dokonał(a): Karolina Sobolewska

WCAG 2.0 (Level AA)