Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Lesznowola

Uchwała Nr 388/XXXV/2021 Rady Gminy Lesznowola z dnia 2 marca 2021r.

Ikona statystyk

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2021

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Ewa Laskus
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2021-03-05
Data publikacji:
2021-03-05
Data ostatniej zmiany:
2021-03-05

Uchwała Nr 378/XXXIV/2021 Rady Gminy Lesznowola z dnia 25 lutego 2021r.

Ikona statystyk

w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2021 - 2034

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Henryka Szulik
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2021-03-03
Data publikacji:
2021-03-03
Data ostatniej zmiany:
2021-03-03

Uchwała Nr 377/XXXIV/2021 Rady Gminy Lesznowola z dnia 25 lutego 2021r.

Ikona statystyk

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2021

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Ewa Laskus
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2021-03-03
Data publikacji:
2021-03-03
Data ostatniej zmiany:
2021-03-03

Uchwała Nr 387/XXXIV/2021 Rady Gminy Lesznowola z dnia 25 lutego 2021r.

Ikona statystyk

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Lesznowola Aneksu do Porozumienia Międzygminnego z Miastem Stołecznym Warszawa w sprawie powierzenia zadań gminnego transportu zbiorowego

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Karolina Pichnej
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2021-03-03
Data publikacji:
2021-03-03
Data ostatniej zmiany:
2021-03-03

Uchwała Nr 386/XXXIV/2021 Rady Gminy Lesznowola z dnia 25 lutego 2021r.

Ikona statystyk

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Lesznowola

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Jacek Bulak Dyrektor ZOPO
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2021-03-03
Data publikacji:
2021-03-03
Data ostatniej zmiany:
2021-03-03

Uchwała Nr 385/XXXIV/2021 Rady Gminy Lesznowola z dnia 25 lutego 2021r.

Ikona statystyk

w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębirców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu sprzedaży na terenie Gminy Lesznowola za rok 2021

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Janina Szulowska
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2021-03-03
Data publikacji:
2021-03-03
Data ostatniej zmiany:
2021-03-03

Uchwała Nr 384/XXXIV/2021 Rady Gminy Lesznowola z dnia 25 lutego 2021r.

Ikona statystyk

w sprawie nadania nazwy drodze - ul. Czyżyka - Zgorzała

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Hanna Wiśnios
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2021-03-03
Data publikacji:
2021-03-03
Data ostatniej zmiany:
2021-03-03

Uchwała Nr 383/XXXIV/2021 Rady Gminy Lesznowola z dnia 25 lutego 2021r.

Ikona statystyk

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębów: Mysiadło, Zgorzała, Nowa Iwiczna zatwierdzonego uchwałą Nr 97/IX/2019

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Radosław Dąbrowski
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2021-03-03
Data publikacji:
2021-03-03
Data ostatniej zmiany:
2021-03-03

Uchwała Nr 382/XXXIV/2021 Rady Gminy Lesznowola z dnia 25 lutego 2021r.

Ikona statystyk

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Lech Kilanowski Kierownik ROK
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2021-03-03
Data publikacji:
2021-03-03
Data ostatniej zmiany:
2021-03-03

Uchwała Nr 381/XXXIV/2021 Rady Gminy Lesznowola z dnia 25 lutego 2021r.

Ikona statystyk

w sprawie na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Lesznowola prawa własności zabudowanej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1/240 o pow 0,0026 ha położonej w obrębie KPGO Mysiadło, gmina Lesznowola

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Hanna Wiśnios
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2021-03-03
Data publikacji:
2021-03-03
Data ostatniej zmiany:
2021-03-03

Uchwała Nr 380/XXXIV/2021 Rady Gminy Lesznowola z dnia 25 lutego 2021r.

Ikona statystyk

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 1 usytuowanego w budynku mieszkalnym znajdującym się na nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 46/37, obręb PGR i Radiostacja Łazy wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie własności nieruchomości gruntowej

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Hanna Wiśnios
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2021-03-03
Data publikacji:
2021-03-03
Data ostatniej zmiany:
2021-03-03

Uchwała Nr 379/XXXIV/2021 Rady Gminy Lesznowola z dnia 25 lutego 2021r.

Ikona statystyk

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Lesznowola prawa własności niezabudowanej nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 289/25 o pow. 0,0146, położonej w obrębie Lesznowola

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Hanna Wiśnios
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2021-03-03
Data publikacji:
2021-03-03
Data ostatniej zmiany:
2021-03-03

Uchwała Nr 376/XXXIII/2020 Rady Gminy Lesznowola z dnia 21 stycznia 2021r.

Ikona statystyk

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Lesznowola, zatwierdzonego uchwałą Nr 291/XXVI/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. (obszar położony pomiędzy ul. Żytnią a ul. Biedronki).

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Radosław Dąbrowski
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2021-01-27
Data publikacji:
2021-01-27
Data ostatniej zmiany:
2021-01-27

Uchwała Nr 374/XXXIII/2020 Rady Gminy Lesznowola z dnia 21 stycznia 2021r.

Ikona statystyk

w sprawie ustalenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lesznowola.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Kazimierz Jabłoński
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2021-01-27
Data publikacji:
2021-01-27
Data ostatniej zmiany:
2021-01-27

Uchwała Nr 373/XXXIII/2020 Rady Gminy Lesznowola z dnia 21 stycznia 2021r.

Ikona statystyk

w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2021 – 2025, Lesznowolskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Lesznowoli.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Kazimierz Jabłoński
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2021-01-27
Data publikacji:
2021-01-27
Data ostatniej zmiany:
2021-01-27

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-03-05 14:29:20, zmian dokonał(a): Grzegorz Krakowski

WCAG 2.0 (Level AA)